DOKTORANCI

 

  DOKUMENTY

  EGZAMINY DOKTORSKIE

  PLANY ZAJĘĆ

  PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW

  PRZEWODY DOKTORSKIE

  REKRUTACJA

  STYPENDIA

  PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOWY

 

AKTUALNOŚCI

Niniejszym informujemy, że do dnia 16.02.2018 r. (piątek) Sekretariat Studiów Doktoranckich będzie zamknięty. 

 


Szanowni Państwo,

Wydziałowa Rada Doktorantów WNHiS ogłasza nabór na stanowiska w organach kolegialnych. W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
 
 
Wypełnione formularze proszę odsyłać na adres mailowy k.lagodzka@wp.pl do dnia 9 stycznia 2018 r. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod ww. adresem mailowym. 
 
Z wyrazami szacunku,
Kornelia Wasiak
Przewodnicząca WRD WNHiS

 

Informacje z Inspektoratu BHP - obowiązkowe szkolenie dla doktorantów >>>

 


Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Teorii Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się 8-9 lutego 2018 r.
Wydarzenie adresowane jest do wszystkich osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Przedsięwzięcie będzie składać się z wykładów eksperckich z zakresu metodologii w naukach o polityce oraz tematycznych paneli warsztatowych, w trakcie których uczestnicy będą prezentować oraz poddawać pod dyskusję swoje koncepcje badawcze. Zainteresowani będą mogli odbyć również indywidualne konsultacje z zaproszonymi specjalistami.
Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych.
 

ZAPROSZENIE


Zaproszenie na konferencję polskich i ukraińskich historyków - Polska Akademia Umiejętności (Kraków)

PROGRAM


Szkolenie BHP dla doktorantów I roku odbędzie się w dniu 26.10.2017 r. (czwartek) godz.16.45 - 19.00 sala 323


Zaproszenie dla doktorantów na spotkanie powitalne z władzami rektorskimi UKSW


Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich, w którym mowa o tym, że doktorant jest zobowiązany złożyć do II roku studiów wniosek o grant badawczy, uruchamiamy zapisy na zajęcia "Granty badawcze" prowadzone przez dra Tomasza Janusa. Informujemy doktorantów I roku studiów o obowiązku uczęszczania na te zajęcia, zapisy są w sekretariacie studiów doktoranckich. Zajęcia będą odbywały się co tydzień na obydwu kampusach: w poniedziałki na Dewajtis (s. 215) i we wtorki na Wóycickiego (323 bud. 23) w godz. 16:45 - 18:15. Na zajęcia mogą uczęszczać także starsze roczniki oraz młodsi pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni.

Zajęcia rozpoczynają się:

dla kampusu Dewajtis 23.10.2017 r.

dla kampusu Wóycickiego 24.10.2017   

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach