REKRUTACJA

Opublikowana przez: Bartłomiej Gutowski 26/02/17

Zapraszamy do zapisu na wstępną listę uczestników II edycji programu w roku 2018 (zapisanie na listę nie oznacza konieczności uczestnictwa w szkoleniu, ma ona wyłącznie wstępny charakter)

FORMULARZ ZAPISÓW

https://goo.gl/forms/UWudq8rFfrlAMOgC3

 1. Do projektu mogą rekrutować się studentki i studenci Historii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska UKSW po 1 roku studiów I stopnia lub na studiach II stopnia (stacjonarnych bądź niestacjonarnych).

2. W ramach II edycji (2018 rok) przyjętych będzie 21 osób.  

3. Zajęcia w II edycji (2018) rozpoczynają się na wiosnę, aby w nich uczestniczyć należy wcześniej przejść proces rekrutacji.

4. Szczegóły procesu rekrutacji określa regulamin rekrutacji

5. aplikacja do projektu (wersja PDF, wersja DOCX)

(do aplikacji należy dołączyć potwierdzenia poświadczające prowadzoną działalność naukową i społeczną oraz w przypadku studentek i studentów II stopnia, którzy nie ukończyli I stopnia na UKSW dokument poświadczający średnią z toku studiów na I stopniu)

6. Uczestnicy przed złożeniem wniosku zobowiązani są do zapoznania się z umową na udział w projekcie.

7. Planowane terminy zajęć

 
Terminy podlegają negocjacjom :), jeżeli chcą Państwo uczesniczyć w programie, a niektóre z nich Państwu nie odpowiadają, prosimy o ich wskazanie przy wysyłaniu zgłoszenia do projektu lub podczas spotkania organizacyjnego. 
 
Terminy ułożone są w taki sposób aby nie kolidowały z sesją egzaminacyjną (w I i II terminie oraz okresem przedsesyjnym), terminami egzaminów dyplomowych i zajęciami dydaktycznymi. Przewidziany jest również okres na przerwę wakacyjną
 
BLOK 1 - wiosna do okresu przed sesją egzaminacyjną
13-kwi-2018 piątek
14-kwi-2018 sobota
15-kwi-2018 niedziela
22-kwi-2018 niedziela
23-kwi-2018 poniedziałek
12-maj-2018 sobota
13-maj-2018 niedziela
19-maj-2018 sobota
26-maj-2018 sobota
27-maj-2018 niedziela
2-cze-2018 sobota
3-cze-2018 niedziela
9-cze-2018 sobota
10-cze-2018 niedziela
 
Blok 2 - po egzaminach dyplomowych do przerwy wakacyjnej
16-lip-2018 poniedziałek
17-lip-2018 wtorek
18-lip-2018 środa
19-lip-2018 czwartek
20-lip-2018 piątek
21-lip-2018 sobota
22-lip-2018 niedziela
23-lip-2018 poniedziałek
24-lip-2018 wtorek
25-lip-2018 środa
 
Blok 3 - między wakacjami a sesją poprawkową
25-sie-2018 sobota
26-sie-2018 niedziela
27-sie-2018 poniedziałek
28-sie-2018 wtorek
29-sie-2018 środa
30-sie-2018 czwartek
31-sie-2018 piątek
1-wrz-2018 sobota
2-wrz-2018 niedziela
 
Blok 4 - po sesji poprawkowej do rozpoczęcia roku akademickiego
17-wrz-2018 poniedziałek (planowany termin wyjazdu terenowego)
18-wrz-2018 wtorek (planowany termin wyjazdu terenowego)
19-wrz-2018 środa (planowany termin wyjazdu terenowego)
20-wrz-2018 czwartek
21-wrz-2018 piątek
22-wrz-2018 sobota
23-wrz-2018 niedziela
24-wrz-2018 poniedziałek
25-wrz-2018 wtorek
26-wrz-2018 środa
27-wrz-2018 czwartek
28-wrz-2018 piątek
29-wrz-2018 sobota
30-wrz-2018 niedziela
 
Blok 5 - rok akademicki (zajęcia w weekendy, istnieje jednak tez możliwość zblokowania zajęć w krótszym okresie)
6-paź-2018 sobota
7-paź-2018 niedziela
13-paź-2018 sobota
14-paź-2018 niedziela
20-paź-2018 sobota
21-paź-2018 niedziela
27-paź-2018 sobota
28-paź-2018 niedziela
17-lis-2018 sobota
18-lis-2018 niedziela
24-lis-2018 sobota
25-lis-2018 niedziela
1-gru-2018 sobota
2-gru-2018 niedziela
8-gru-2018 sobota
9-gru-2018 niedziela
15-gru-2018 sobota
16-gru-2018 niedziela
12-sty-2019 sobota
13-sty-2019 niedziela
19-sty-2019 sobota
20-sty-2019 niedziela
26-sty-2019 sobota
27-sty-2019 niedziela
16-lut-2019 sobota
17-lut-2019 niedziela
23-lut-2019 sobota
24-lut-2019 niedziela

 UDANY START STRONA GŁÓWNA

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach