REKRUTACJA

Opublikowana przez: Bartłomiej Gutowski 26/02/17

1. Do projektu mogą rekrutować się studentki i studenci Historii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska UKSW po 1 roku studiów I stopnia lub na studiach II stopnia (stacjonarnych bądź niestacjonarnych).

2. W ramach jednego rocznego cyklu przyjętych będzie 20 osób.  

3. Termin składania wniosków na II edycję (2018-2019) wiosna, 2018

4. Dokumenty składa się w dziekanacie IHS UKSW

5. Szczegóły procesu rekrutacji określa regulamin rekrutacji

- aplikacja do projektu (wersja PDF, wersja DOCX)

(do aplikacji należy dołączyć potwierdzenia poświadczające prowadzoną działalność naukową i społeczną oraz w przypadku studentek i studentów II stopnia, którzy nie ukończyli I stopnia na UKSW dokument poświadczający średnią z toku studiów na I stopniu)

6. Uczestnicy przed złożeniem wniosku zobowiązani są do zapoznania się z umową na udział w projekcie.

 UDANY START STRONA GŁÓWNA

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach