WZORY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 
Opublikowana przez: Bartłomiej Gutowski 02/07/17

- wzór formularza oferty

- karta czasu pracy,  

- oświadczenie dotyczące zaangażowania projektowego,

- lista obecności uczestników,

- oświadczenie do ZUS (tylko umowy cywilno-prawne),

- oświadczenie do US,  (tylko umowy cywilno-prawne),

- zaświadczenie o przychodach  (tylko umowy cywilno-prawne),

- wzór druków projektu cz-b,

- wzor druków projektu kolorowy,

- logotypy.

Przekazywane dokumenty muszą być podpisane przez wykonawcę i umieszczone na papierze firmowym zgodnym z udostępnionym wzorem wyjątek stanowią:

- materiały szkoleniowe wykonawcy dla studentów (logotypy wg przekazanych wzorów Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, UKSW i projektu muszą znajdować się wyłącznie na stronie tytułowej),

- oświadczenia ZUS, US, o przychodach (zgodnie z przekazanymi wzorami).

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach