JUBILEUSZ WYDZIAŁU

SPRAWOZDANIE Z JUBILEUSZU

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 28/11/17

23 listopada br. odbyły się główne uroczystości związane z 30-leciem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, które rozpoczęto Mszą Świętą w kaplicy na terenie kampusu przy ul. Wóycickiego, której przewodniczył biskup warszawski ks. prof. dr hab. Michał Janocha. Dalsza cześć uroczystości odbywała się w  Auli Schumana. Wzięli w niej udział nie tylko pracownicy uniwersytetu, studenci i doktoranci, ale także liczni goście reprezentujący instytucje państwowe oraz zagraniczne ośrodki badawcze. Mieliśmy okazję wraz z chórem UKSW zaśpiewać Gaudeamus igitur.

JUBILEUSZ WYDZIAŁU

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 15/02/17

Wraz z przekształceniem ATK w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Tworzyły go wówczas Instytut Nauk Historycznych oraz Instytut Politologii. W 2002 r. z Instytutu Nauk Historycznych wyodrębnił się Instytut Historii Sztuki a z Instytutu Politologii Instytut Socjologii. W 2008 r. Wydział powiększył się o Instytut Archeologii. Rok później siedzibą WNHiS stał się nowoczesny budynek (nr 23) na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

PATRONAT HONOROWY

dr Jarosław Gowin

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

J.E. ks. kardynał Kazimierz Nycz

WIELKI KANCLERZ UKSW

SPONSORZY

KOMITET JUBILEUSZU

  • ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba, Dziekan WNHiS
  • prof. dr hab. Jolanta Marszalska, prodziekan WNHiS
  • dr hab. Anna Sylwia Czyż, prodziekan WNHiS
  • dr Marcin Zarzecki, prodziekan WNHiS
  • prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński, Dyrektor Instytutu Archeologii
  • ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych
  • dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki
  • prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Dyrektor Instytutu Politologii
  • dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, Dyrektor Instytutu Socjologii
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach