DOKTORANCI

 

  DOKUMENTY

  EGZAMINY DOKTORSKIE

  PLANY ZAJĘĆ

  ROZLICZENIE ROKU

  PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW

  PRZEWODY DOKTORSKIE

  REKRUTACJA

  STYPENDIA

  PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOWY

 

AKTUALNOŚCI


Rozmowy kwalifikacyjne na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych odbędą się w Budynku 23  przy ul. Wóycickiego 1/3 w terminach:

 
-  na kierunku   nauki o polityce - 17.09.2018 r.    godz.10.00           sala 227
 
-  na kierunku  archeologia -  10.09.2018r.     godz.10.00           sala 317
 
-  na kierunku  socjologia -  10.09.2018r.      godz.10.00          sala 319
 
-  na kierunku  historia -  17.09.2018r.      godz.10.00          sala 320 

Zaproszenie dla doktorantów WNHiS >>>


Informacja od Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów WNHiS >>>


Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam o trwającej rekrutacji na BEZPŁATNE kursy podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, w tym doktorów i doktorantów prowadzących zajęcia zlecone, w zakresie:
- języka angielskiego na poziomie C1,
- nowych technologii i nowoczesnych metod w pracy dydaktycznej,
- emisji głosu,
- wystąpień publicznych,
- metodyki design thinking
- analizy statystycznej.
Kursy prowadzone są w ramach projektów POWER: Lepsza Kadra = Lepszy Student oraz Młody Dydaktyk w Uniwersytecie.

Zasady rekrutacji i terminy kursów w załączonym plakacie (linkiinteraktywne) i na stronach projektów.

Beata Karpiuk,
kierownik Działu Kształcenia
biuroksztalcenia@uksw.edu.pl

Załączniki:
https://mailing.uksw.edu.pl/2018/08-27/interaktywny_plakat_kursy.pdf

 


Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW – OKFiSF UW przystępuje do rekrutacji czterech młodych naukowców, doktorantów lub doktorów, do frankofońskiego zespołu badawczego w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych na okres 9 miesięcy (od połowy września 2018 do końca maja 2019). Badania naukowe kandydatów powinny wpisywać się w jedną z następujących problematyk:

- kwestie europejskie (migracja/diaspora, bezpieczeństwo, Europa Środkowa)

- kwestie pamięci zbiorowej

- frankofonia i studia frankofońskie (język francuski, tematyka lub metodologia).

Wybrani kandydaci będą zobowiązani do czynnego udziału w działalności naukowej Ośrodka, udziału w seminarium naukowym, organizacji wydarzeń naukowych, pracy nad publikacjami, oraz do przygotowania wniosku NCN. Członkowie zespołu otrzymają wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, w wysokości 2 000 zł – 80 godzin miesięcznie.

Kandydaci proszeni są o przekazanie CV i listu motywacyjnego do 9 września 2018 (po polsku lub po francusku), który przedstawi projekt badawczy i zaproponuje związane z nim wydarzenie naukowe (na przykład panel dyskusyjny z udziałem eksperta francuskiego lub frankofońskiego organizowany we współpracy i pod nadzorem dyrektora OKFiSF) oraz publikację (np. opracowanie zbiorowe).

Znajomość języka francuskiego jest warunkiem obowiązkowym.

Udział w pracach zespołu badawczego pozwoli Państwu lepiej poznać francuskie podejście metodologiczne oraz rozwinąć kontakty naukowe, krajowe i zagraniczne, w tym z francuskimi ośrodkami akademickimi i badawczymi.

Współpraca z Ośrodkiem stwarza okazję na rozwinięcie własnej tematyki badawczej, we współpracy z dyrektorem Ośrodka i przy wsparciu całego zespołu.

Zgłoszenia do 9 września 2018 na adres: okf@uw.edu.pl

Więcej informacji: www.okf.uw.edu.pl tel. 22 55 260 41/42

 ---------

Le Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie lance un appel à candidatures pour son équipe de recherche en sciences sociales et humaines. Nous nous adressons aux jeunes chercheurs qui souhaiteraient nous rejoindre pendant une période de 9 mois (de mi-septembre 2018 à fin mai 2019). Nous voudrions engager quatre personnes, doctorants ou docteurs. Les champs de recherches s'organisent autour de trois axes :

- Europe (diaspora/migrations, sécurité, Europe Centrale)

- mémoire collective

- francophonie et études francophones

Les chercheurs rejoindront l’équipe du Centre et ils animeront son activité scientifique, participeront aux événements scientifiques, prépareront les publications et les demandes de subvention. Ils seront rémunérés 2000PLN – 80h par mois.

Les candidats sont priés d’envoyer leur CV et une lettre de motivation avec leur projet de recherche, y compris une proposition d’un événement scientifique et d’une publication, avant le 9 septembre 2018 à l'adresse okf@uw.edu.pl

Plus d'informations : www.okf.uw.edu.pl tél. 22 55 260 41/42


Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na napisanie artykułów naukowych do "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej".

Przedmiotem konkursu jest niepublikowany wcześniej, autorski artykuł, zgodny z tematyką czasopisma. Pierwsza nagroda wynosi 2000 zł, natomiast druga i trzecia – 1000 zł. Do 15 września 2018 r należy nadesłać zgłoszenie zawierające tytuł, abstrakt i bibliografię artykułu, a do 30 października 2018 r. artykuł wraz ze streszczeniem, bibliografią, krótkim biogramem autora i słowami kluczowymi. Ogłoszenie laureatów nastąpi 15 listopada 2018 r.

Więcej informacji: https://wrhm.pl/wrhm/announcement/view/1


Sekretariat studiów doktoranckich nieczynny w terminie 02.08-27.08.2018 r.


Uprzejmie informujemy, że decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafała Wiśniewskiego, prof. UKSW kolejna XIV edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze zostanie ogłoszona na początku 2019 roku. Konkurs obejmie prace doktorskie obronione w latach akademickich: 2017/2018, 2018/2019.

Konkurs na pracę doktorską organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury od 2004 roku. Zwycięzcy wyłaniani są w dwuetapowym postępowaniu. Jury, złożone z przedstawicieli środowiska naukowego, ocenia prace według czterech kryteriów: trafność problematyzacji, sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego, nowatorstwo i oryginalność ujęcia, znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej oraz atrakcyjność dla przyszłych czytelników. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne, dodatkowo NCK przysługuje prawo do wydania zwycięskiej pracy.

Pełna informacja na temat konkursu, jego regulamin oraz termin nadsyłania prac zostaną opublikowane w styczniu 2018 na stronie www.nck.pl. zachęcamy do śledzenia zakładki
 

https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-na-prace-doktorska
 


Konkurs na stanowisko doktora-stypendysty w projekcie badawczym NCN

W imieniu Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, informujemy:
Już 15 kwietnia rusza rekrutacja na program MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2018/2019 - potrwa ona 30 dni  (strona rekrutacyjna)
W dniu 19 kwietnia odwiedzi naszą uczelnię gość z UKK. W związku z tym zaplanowane są dwa spotkania:
Na pierwsze spotkanie o godzinie 8.30 w sali 223 w Łączniku na kampusie przy Dewajtis zapraszamy: prodziekanów ds. studenckich oraz pracowników dziekanatów, którzy zajmują się naszymi gośćmi od strony administracyjnej, a także przedstawicieli Samorządów Studenckiego i Doktoranckiego (spotkanie planowane jest na czas ok. 1,5 godziny).
Na drugie spotkanie o godzinie 12.00 w sali 201 w bud. 23 na kampusie przy Wóycickiego zapraszamy studentów i doktorantów, którzy są zainteresowani mobilnością w granicach naszego kraju (ok. 1 godziny). Oba spotkania mają na celu przybliżenie możliwości, jakie daje MOST, omówienie strategii promocji, rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących programu i omówienie istniejących problemów po stronie administracyjnej i studenckiej oraz próba wypracowania wspólnych rozwiązań.

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach