DOKTORANCI

 

  DOKUMENTY

  EGZAMINY DOKTORSKIE

  PLANY ZAJĘĆ

  ROZLICZENIE ROKU

  PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW

  PRZEWODY DOKTORSKIE

  REKRUTACJA

  STYPENDIA

  PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOWY

 

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na szkolenie BHP dla doktorantów (dodatkowy termin) >>>


Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Młody Naukowiec Część IV - Nauki Interdyscyplinarne". Konferencja on-line 01-02.02.2019 r.
Zapraszamy  Państwa do wzięcia udziału w Konferencji Interdyscyplinarnej on-line, która odbędzie się 01-02.02.2019 r. Przebieg konferencji w tak innowacyjny sposób umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu, który w chwili obecnej jest niezwykle cenny, a jednocześnie pozwoli Państwu na poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki w domowym zaciszu.

Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.

Więcej informacji w poniższych załącznikach.

Zaproszenie >>>

Karta zgłoszeniowa >>>

Wymogi edytorskie>>>


Zaproszenie na II doktorancką konferencję naukową pt. "Władza, pieniądze, sława - konflikty na przestrzeni dziejów", Kraków 6-7 czerwca 2019 r. >>>


Niniejszym zawiadamiany, że dyżur kierownika studiów doktoranckich na kierunku nauki o polityce, dra hab. Tadeusza Kamińskiego, odbędzie się w środę 19 grudnia br. w godz. 18:00 - 19:00, pok. 415.
 


Szkolenie BHP >>>


Doktor Paweł Matuszewski ze względu na obowiązki zawodowe odwołuje zajęcia "Podstawy statystyki" w dniu 05.12.2018 r. Zostaną one odpracowane 19.12.2018 r. Sala i godzina zajęć pozostają bez zmian.


Konferencja stacjonarna 14.12.2018 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt: "Młody Erudyta - Nauki Interdyscyplinarne"


Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.
Więcej informacji w załącznikach:

Zaproszenie >>>

Karta zgłoszeniowa >>>

Wymogi edytorskie >>>


W imieniu prof. dr hab. A Rycharda, dyrektora IFiS PAN i prof. dr hab. Kaziemierza M. Słomczyńskiego - kierownika projektu „Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988-2018” przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2017/25/B/HS6/02697) (www.polpan.org) zapraszamy doktorantów socjologii, ekonomii, statystyki lub informatyki do wzięcia udziału w konkursie na dwa stanowiska doktoranta-stypendysty. Szczegóły poniżej:

Konkurs IFiS PAN >>>


Ogłoszenia o konferencjach

Konferencja on-line 16-17.11.2018 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Młody Naukowiec Część III - Nauki Interdyscyplinarne"
 

Konferencja stacjonarna 14.12.2018 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Młody Erudyta - Nauki Interdyscyplinarne"
 

Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.
Wyrażamy przekonanie, że organizowane Konferencje będą dobrą okazją do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.
Więcej informacji w załącznikach.

Zaproszenie na konferencję 16-17.11.2018 r. (on-line) >>>

Karta zgłoszeniowa konferencji on-line>>>

Zaproszenie na konferencję 04.12.2018 r. >>>

Karta zgłoszeniowa konferencji 04.12.2018 r.>>>

Wymogi edytorskie monografii>>>


MOST-rekrutacja

Niniejszym informujemy o zbliżającej się rekrutacji na program MOST na semestr letni, która potrwa od 31 października do 30 listopada br. Szczególy są dostepne w poniższych linkach:

Rekrutacja >>>

Link do strony Działu Kształcenia UKSW >>>

Opis programu MOST >>>


 

 


W dniu 17.10.2018 r. (środa) dyżur Kierownika studiów doktoranckich na kierunku nauki o polityce, dr hab. Tadeusza Kamińskiego, zostaje odwołany.


Szanowni Państwo,

Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych podjęła decyzję o przedłużeniu naboru na stanowiska w Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. stypendiów socjalnych. Trwa on do dnia 16 października 2018 r.
W celu zgloszenia swojej kandydatury proszę wypełnic ponizszy formularz.
Z wyrazami szacunku
Kornelia Wasiak
Przewodnicząca WRD WNHiS

Zapraszam Cię do wypełnienia formularza:

Nabór na stanowiska w organach kolegialnych Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. stypendiów socjalnych. Nabór trwa do 16 października 2018 r.

Wypełnij formularz


Niniejszym przedstawiamy oferty wykładów do wyboru, prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW na studiach III stopnia. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o zgłaszanie się mailowe do sekretariatu:

p.boguta@uksw.edu.pl.
 

Oferta wykładów do wyboru - Wydział Nauk Humanistycznych 


Informacja dla doktorantów historii

Szanowni Państwo,
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej in Wacława Felczaka w ramach współpracy z Instytutem Nauk Historycznych WNHiS UKSW organizuje Warsztaty Młodych Liderów Opinii. Są one przeznaczone dla młodszych pracowników naukowych oraz doktorantów.

Warsztaty te odbędą się na Węgrzech w listopadzie 2018 r. (dokładne miejsce i termin podam, gdy wszelkie szczegóły zostaną dopracowane). W związku z powyższym w imieniu organizatorów zapraszam Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszę o jak najszybsze zgłoszenie się do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie e-maila na adres k.lagodzka@wp.pl. W wiadomości proszę podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Otrzymane zgłoszenia przekażę władzom naszego Instytutu i poinformuję o tym fakcie osoby zainteresowane. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam  do kontaktu za pośrednictwem podanego wyżej adresu e-mail lub pod numerem telefonu 514-490-979.

Zachęcam również do udziału w konkursach, organizowanych przez Instytut Współpracy Polsko-Węgiersiej. Wszelkie informacje na ich tamat znajdziecie Państwo na stronie internetowej Instytutu: www.kurier.plus

Kornelia Wasiak
Przedstawicielka doktorantów
W Radzie Instytutu Nauk Historycznych


Szanowni Państwo,
Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW ogłasza nabór na stanowisko delegata doktorantów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. stypendiów socjalnych.
W celu wzięcia udziału w naborze należy wypełnić formularz zamieszczony poniżej. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 października 2018 r.

Z wyrazami szacunku
Kornelia Wasiak
Przewodnicząca WRD WNHiS

 

Zapraszam Cię do wypełnienia formularza:

Wypełnij formularz

Nabór na stanowiska w organach kolegialnych Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. stypendiów socjalnych

Nabór trwa do 8 października 2018 r.
   


Rozmowy kwalifikacyjne na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych odbędą się w Budynku 23  przy ul. Wóycickiego 1/3 w terminach:

 
-  na kierunku   nauki o polityce - 17.09.2018 r.    godz.10.00           sala 227
 
-  na kierunku  archeologia -  10.09.2018r.     godz.10.00           sala 317
 
-  na kierunku  socjologia -  10.09.2018r.      godz.10.00          sala 319
 
-  na kierunku  historia -  17.09.2018r.      godz.10.00          sala 320 

Zaproszenie dla doktorantów WNHiS >>>


Informacja od Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów WNHiS >>>


Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam o trwającej rekrutacji na BEZPŁATNE kursy podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, w tym doktorów i doktorantów prowadzących zajęcia zlecone, w zakresie:
- języka angielskiego na poziomie C1,
- nowych technologii i nowoczesnych metod w pracy dydaktycznej,
- emisji głosu,
- wystąpień publicznych,
- metodyki design thinking
- analizy statystycznej.
Kursy prowadzone są w ramach projektów POWER: Lepsza Kadra = Lepszy Student oraz Młody Dydaktyk w Uniwersytecie.

Zasady rekrutacji i terminy kursów w załączonym plakacie (linkiinteraktywne) i na stronach projektów.

Beata Karpiuk,
kierownik Działu Kształcenia
biuroksztalcenia@uksw.edu.pl

Załączniki:
https://mailing.uksw.edu.pl/2018/08-27/interaktywny_plakat_kursy.pdf

 


Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW – OKFiSF UW przystępuje do rekrutacji czterech młodych naukowców, doktorantów lub doktorów, do frankofońskiego zespołu badawczego w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych na okres 9 miesięcy (od połowy września 2018 do końca maja 2019). Badania naukowe kandydatów powinny wpisywać się w jedną z następujących problematyk:

- kwestie europejskie (migracja/diaspora, bezpieczeństwo, Europa Środkowa)

- kwestie pamięci zbiorowej

- frankofonia i studia frankofońskie (język francuski, tematyka lub metodologia).

Wybrani kandydaci będą zobowiązani do czynnego udziału w działalności naukowej Ośrodka, udziału w seminarium naukowym, organizacji wydarzeń naukowych, pracy nad publikacjami, oraz do przygotowania wniosku NCN. Członkowie zespołu otrzymają wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, w wysokości 2 000 zł – 80 godzin miesięcznie.

Kandydaci proszeni są o przekazanie CV i listu motywacyjnego do 9 września 2018 (po polsku lub po francusku), który przedstawi projekt badawczy i zaproponuje związane z nim wydarzenie naukowe (na przykład panel dyskusyjny z udziałem eksperta francuskiego lub frankofońskiego organizowany we współpracy i pod nadzorem dyrektora OKFiSF) oraz publikację (np. opracowanie zbiorowe).

Znajomość języka francuskiego jest warunkiem obowiązkowym.

Udział w pracach zespołu badawczego pozwoli Państwu lepiej poznać francuskie podejście metodologiczne oraz rozwinąć kontakty naukowe, krajowe i zagraniczne, w tym z francuskimi ośrodkami akademickimi i badawczymi.

Współpraca z Ośrodkiem stwarza okazję na rozwinięcie własnej tematyki badawczej, we współpracy z dyrektorem Ośrodka i przy wsparciu całego zespołu.

Zgłoszenia do 9 września 2018 na adres: okf@uw.edu.pl

Więcej informacji: www.okf.uw.edu.pl tel. 22 55 260 41/42

 ---------

Le Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie lance un appel à candidatures pour son équipe de recherche en sciences sociales et humaines. Nous nous adressons aux jeunes chercheurs qui souhaiteraient nous rejoindre pendant une période de 9 mois (de mi-septembre 2018 à fin mai 2019). Nous voudrions engager quatre personnes, doctorants ou docteurs. Les champs de recherches s'organisent autour de trois axes :

- Europe (diaspora/migrations, sécurité, Europe Centrale)

- mémoire collective

- francophonie et études francophones

Les chercheurs rejoindront l’équipe du Centre et ils animeront son activité scientifique, participeront aux événements scientifiques, prépareront les publications et les demandes de subvention. Ils seront rémunérés 2000PLN – 80h par mois.

Les candidats sont priés d’envoyer leur CV et une lettre de motivation avec leur projet de recherche, y compris une proposition d’un événement scientifique et d’une publication, avant le 9 septembre 2018 à l'adresse okf@uw.edu.pl

Plus d'informations : www.okf.uw.edu.pl tél. 22 55 260 41/42


Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na napisanie artykułów naukowych do "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej".

Przedmiotem konkursu jest niepublikowany wcześniej, autorski artykuł, zgodny z tematyką czasopisma. Pierwsza nagroda wynosi 2000 zł, natomiast druga i trzecia – 1000 zł. Do 15 września 2018 r należy nadesłać zgłoszenie zawierające tytuł, abstrakt i bibliografię artykułu, a do 30 października 2018 r. artykuł wraz ze streszczeniem, bibliografią, krótkim biogramem autora i słowami kluczowymi. Ogłoszenie laureatów nastąpi 15 listopada 2018 r.

Więcej informacji: https://wrhm.pl/wrhm/announcement/view/1


Sekretariat studiów doktoranckich nieczynny w terminie 02.08-27.08.2018 r.


Uprzejmie informujemy, że decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafała Wiśniewskiego, prof. UKSW kolejna XIV edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze zostanie ogłoszona na początku 2019 roku. Konkurs obejmie prace doktorskie obronione w latach akademickich: 2017/2018, 2018/2019.

Konkurs na pracę doktorską organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury od 2004 roku. Zwycięzcy wyłaniani są w dwuetapowym postępowaniu. Jury, złożone z przedstawicieli środowiska naukowego, ocenia prace według czterech kryteriów: trafność problematyzacji, sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego, nowatorstwo i oryginalność ujęcia, znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej oraz atrakcyjność dla przyszłych czytelników. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne, dodatkowo NCK przysługuje prawo do wydania zwycięskiej pracy.

Pełna informacja na temat konkursu, jego regulamin oraz termin nadsyłania prac zostaną opublikowane w styczniu 2018 na stronie www.nck.pl. zachęcamy do śledzenia zakładki
 

https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-na-prace-doktorska
 


Konkurs na stanowisko doktora-stypendysty w projekcie badawczym NCN

W imieniu Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, informujemy:
Już 15 kwietnia rusza rekrutacja na program MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2018/2019 - potrwa ona 30 dni  (strona rekrutacyjna)
W dniu 19 kwietnia odwiedzi naszą uczelnię gość z UKK. W związku z tym zaplanowane są dwa spotkania:
Na pierwsze spotkanie o godzinie 8.30 w sali 223 w Łączniku na kampusie przy Dewajtis zapraszamy: prodziekanów ds. studenckich oraz pracowników dziekanatów, którzy zajmują się naszymi gośćmi od strony administracyjnej, a także przedstawicieli Samorządów Studenckiego i Doktoranckiego (spotkanie planowane jest na czas ok. 1,5 godziny).
Na drugie spotkanie o godzinie 12.00 w sali 201 w bud. 23 na kampusie przy Wóycickiego zapraszamy studentów i doktorantów, którzy są zainteresowani mobilnością w granicach naszego kraju (ok. 1 godziny). Oba spotkania mają na celu przybliżenie możliwości, jakie daje MOST, omówienie strategii promocji, rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących programu i omówienie istniejących problemów po stronie administracyjnej i studenckiej oraz próba wypracowania wspólnych rozwiązań.

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach