DZIEKANI WYDZIAŁU

 

2016 -

KS. PROF. DR HAB. SŁAWOMIR ZARĘBA

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH  UKSW w latach 2016 -

socjolog, doktor nauk humanistycznych w zakrasie socjologii (UKSW 2001). doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii (UKSW 2008), profesor nauk humanistycznych 2013.

 

 

 

2013 - 2016

DR HAB. TADEUSZ KAMIŃSKI

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UKSW w latach 2013 - 2016,

politolog i socjolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (ATK 1999), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (UAM 2012). Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie w latach 2012-2013.

 

 

2012-2013

KS. PROF. DR HAB. KAZIMIERZ ŁATAK

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH UKSW W LATACH 2012 - 2013,

historyk, teolog i archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (ATK 1997), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii (UKSW 2012), profesor nauk humanistycznych 2012.

 

 

2008-2012

KS. PROF. DR HAB. JAROSŁAW KORAL

DZIEKAN WYDZAIŁU NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH W LATACH UKSW 2008 - 2012,

socjolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie sojologii (ATK 1995), doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej (PAT 2001), profesor nauk humanistycznych 2012. Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w latach 2005 - 2008.

 

2004-2008

PROF. DR HAB. WIESŁAW JAN WYSOCKI

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH W LATACH UKSW 2004 - 2008

historyk, doktor teologii, specjalność historia Kościoła (ATK 1981), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii (ATK 1994), profesor nauk humanistycznych 2003. 

 

 

1996-2004

KS. PROF. DR HAB. HENRYK SKOROWSKI

DZIEKAN WYDZIAŁU KOŚCIELNYCH NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ATK 1995 - 31.12.1999,

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UKSW 1.01.2000 - 2005,

socjolog (nauki społeczne), doktor  teologii (ATK 1982), doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (ATK 1990), profesor nauk humanistycznych 1997.

1993-1995

KS. PROF. DR HAB. EMIL STANULA

DZIEKAN WYDZIAŁU KOŚCIELNYCH NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ATK 1993 - 1995,

historyk literatury i teologii starożytnego Koscioła, doktor nauk teologicznych, doktor habilitowany nauk teologicznych (ATK 1982) profesor nauk humanistycznych 1989. Zmarł 16 grudnia 1999 roku.

 

 

1988-1993

 

KS. PROF. DR HAB. WINCENTY MYSZOR

DZIEKAN WYDZIAŁU KOŚCIELNYCH NAUK HISTWORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ATK 1988 - 1993,

patrolog, koptolog oraz znawca tekstów gnostyckich, doktor nauk telogicznych (ATK 1973), doktor habilitowany nauk teologicznych  (ATK 1982), profesor nauk humanistycznych 1990. Prodziekan Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych w latach 1987-1988.

 

1987-1988

KS. PROF. DR HAB. MARIAN BANASZAK

DZIEKAN WYDZIAŁU KOŚCIELNYCH NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ATK W LATACH 1987 - 1988,

historyk, profesor nauk humanistycznych 1962. W latach 1985-87 dziekan Wydziału Teologicznego ATK. W latach 1987 – 1988 dziekan Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych powstałego w wyniku przekształcenia dotychczasowego Wydziału Teologicznego ATK w Wydział Teologiczny oraz w Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Zmarł w 1997 roku.

 

 

 


BIBLIOGRAFIA:

1. www.nauka-polska.pl

2. "Słownik biograficzny pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie", red. D. Milewski, Warszawa 2012

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach