EKONOMIA

 

EKONOMIA

 

Strona INSTYTUTU SOCJOLOGII

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

 

EKONOMIA to kierunek studiów podczas którego student zostaje przygotowany do realizacji analiz ekonomicznych przy wykorzystaniu metod i narzędzi analitycznych. Pozwoli mu to na swobodne poruszanie się w otoczeniu podmiotów i instytucji ekonomicznych oraz społecznych. Absolwent EKONOMII jest aktywnym aktorem gry rynkowej ponieważ posiada potrzebne do prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Studia te są adresowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

 • kształtowania umiejętności zawodowych
 • zdobywanie doświadczeń w wykonywaniu obowiązków zawodowych
 • praktycznej weryfikacji merytorycznej wiedzy zdobytej w toku studiów

W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS (np. Universitaet Bremen w Niemczech i Universidade do Porto w Portugalii). Część programu studiów można realizować w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOST.

Student EKONOMII:

 • przygotowuje się do realizacji analiz ekonomicznych przy wykorzystaniu metod i narzędzi analitycznych, co pozwoli na swobodne poruszanie się w otoczeniu podmiotów i instytucji ekonomicznych oraz społecznych
 • zdobywa  wiedzę i umiejętności efektywnego komunikowania się, negocjowania oraz współdziałania w zakresie realizacji projektów zespołowych
 • będzie mógł zostać aktywnym aktorem gry rynkowej posiadającym umiejętności umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • nabywa umiejetność posługiwania się licencjonowanym oprogramowaniem statystycznym SPSS/PASW (Statistical Package for the Social Science)

Studenci kierunku EKONOMIA zdobywają profesjonalną wiedzę i doświadczenia zgodnie z potrzebami nowoczesnego rynku pracy oferującego absolwentom EKONOMII pracę w:

 • instytucjach finansowych
 • bankach
 • różnego typu przedsiębiorstwach
 • firmach ubezpieczeniowych
 • instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego
 • samorządach lokalnych
 • administracji państwowej
 • ośrodkach badawczych zajmujących się prognozami i analizami ekonomicznymi
 • edukacji (po uzupełniającym kursie z pedagogizacji)
 • instytucjach europejskich
 • organizacjach non-profit

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach