HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ

HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ

 

Strona INSTYTUTU NAUK HISTORYCZNYCH

Studia licencjackie na kierunku

HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ

dają studentom możliwości zdobycia wyspecjalizowanej wiedzy historycznej potrzebnej do pracy w biurach i organizacjach turystycznych oraz szeroko rozumianych instytucjach kultury. Kraje śródziemnomorskie to obecnie najpopularniejszy kierunek turystycznych podróży Polaków. Potrzeba więc osób, które posiadają gruntowną wiedzę o historii regionu, jego zabytkach, tradycjach i zwyczajach.

W trakcie zajęć studenci mają szansę poznać historię, kulturę i wybrane języki krajów Basenu Morza Śródziemnego. Nasi studenci nie tylko otrzymują wiedzę, ale i możliwości jej wykorzystania. Istotnym elementem programu są praktyki studenckie w biurach i organizacjach turystycznych, placówkach dyplomatycznych i ośrodkach kultury oraz organizacjach pozarządowych. Studenci zdobywają wiedzę o przygotowaniu oferty turystycznej, promocji wydarzeń kulturalnych, pozyskiwaniu funduszy na działalność non profit, czy prowadzeniu portali specjalistycznych i procesie wydawniczym. Dzięki wszechstronnemu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu oraz dzięki nawiązanym w czasie praktyk kontaktom nasi absolwenci zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Mogą też kontynuować naukę na studiach magisterskich na jednym z prowadzonych na wydziale kierunków: historia, historia sztuki, archeologia, ochrona dóbr kultury i środowiska, politologia i inne.

HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach