HISTORIA SZTUKI

 

HISTORIA SZTUKI

 

Strona INSTYTUTU HISTORII SZTUKI

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE

 

Dlaczego HISTORIA SZTUKI na UKSW - prezentacja kierunku

Studia te są adresowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

 • kształtowania umiejętności zawodowych
 • zdobywania doświadczeń w wykonywaniu obowiązków zawodowych
 • praktycznej weryfikacji merytorycznej wiedzy zdobytej w toku studiów

W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS. Część programu studiów można realizować w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOST.

Student HISTORII SZTUKI

 • zdobywa umiejetność posługiwania sie jezykiem specjalistycznym i  stosowania właściwej terminologii używanej do opisu i analizy dzieł sztuki
 • uczy się oceniania, analizowania, selekcjonowania i użytkowania informacji dotyczących dzieł sztuki z wykorzystaniem różnych żródeł i sposobów ( m.in.zasoby internetowe baz danych instytucji kultury)
 • nabywa umiejętność rozpoznania różnych rodzajów i typów dzieł sztuki oraz wytworów kultury wizualnej, a także przeprowadzenia ich krytycznej analizy i interpretacji z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ

 • muzea i galerie (także ich działy dydaktyczno-oświatowe oraz konserwatorskie)
 • placówki oświatowe zajmujące się popularyzacją wiedzy o sztuce, kulturze i nauce (np. domy kultury, centra kultury, fundacje na rzecz kultury i jej ochrony) z wyłączeniem szkół
 • specjalistyczne wydawnictwa w zakresie merytorycznym odpowiadającym specyfice kierunku studiów
 • instytucje zajmujące się handlem dziełami sztuki (antykwariaty, domy aukcyjne, galerie komercyjne)
 • instytucje opiekujące się dobrami kultury, w tym biblioteki posiadające zbiory specjalne, archiwa, repozytoria danych o charakterze muzealnym, bibliotecznym lub archiwalnym
 • instytucje zajmujące się ochroną i konserwacją dóbr kultury, w tym ochroną stanowisk kulturowych (w szczególności skansenów, wykopalisk archeologicznych)  i zabytków techniki

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach