PRACA SOCJALNA

 

PRACA SOCJALNA

 

Strona INSTYTUTU SOCJOLOGII

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

PRACA SOCJALNA jest wyborem dla osób, dla których istotne znaczenie ma chęć niesienia pomocy osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia (np. osobom z niepełnosprawnością, uzależnionym, starszym, bezdomnym), interseujacych się  zagadnieniami związanymi pedagogiką, socjologią, psychologią, polityką społeczną, chcących  w przyszłości zajmować się kwestiami, które są istotne i wymagają niecodziennego podejścia i co najważniejsze, nie obawiają się pracy, która będzie pełna wyzwań, a codzienne obowiązki nie będą rutyną. 

Studia te są adresowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

 • kształtowania umiejętności zawodowych
 • zdobywania doświadczeń w wykonywaniu obowiązków zawodowych
 • praktycznej weryfikacji merytorycznej wiedzy zdobytej w toku studiów

Student PRACY SOCJALNEJ

 • zdobywa niezbędne kompetencje do pracy w roli pracownika socjalnego
 • uzyskuje wiedzę w jaki sposób wykorzystywać dotychczasowe metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych
 • przygotuje się do rozwiązywania problemów dotykających współczesną rodzinę, osoby z niepełnosprawnością, chore, w podeszłym wieku i osoby z grup ryzyka
 • zrozumie znaczenie instytucji społecznych, zjawisk społecznych/problemów społecznych dla pracy socjalnej
 • uzyska wiedzę o strukturze i rozwoju systemu pracy socjalnej i polityce społecznej

Absolwenci PRACY SOCJALNEJ mogą znaleźć pracę w placówkach i instytucjach typu:

 • pogotowie opiekuńcze
 • dom dziecka
 • dom pomocy społecznej
 • dom dziennego pobytu dla osób starszych
 • ośrodek pomocy społecznej
 • ośrodek adopcyjno-opiekuńczy
 • centrum pomocy rodzinie
 • świetlica środowiskowa bądź terapeutyczna
 • dom samotnej matki
 • schronisko dla kobiet ciężarnych bądź ofiar przemocy
 • schronisko dla bezdomnych
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii
 • schronisko młodzieżowe
 • ośrodek interwencji kryzysowej
 • komórki pomocy socjalnej przy szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej
 • zespoły kuratorów sądowych przy Sądach Rejonowych
 • hufce pracy