Social Thought Master Courses - III edycja

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 13/02/17
W dniach 29-30 marca odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa i wykłady mistrzowskie w ramach kolejnej edycji Social Thought Master Courses na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Social Thought Master Courses to propozycja szkoły mistrzowskiej, w ramach której odbywają się wykłady mistrzowskie, seminaria, konferencje, a także realizowane są badania naukowe służące stworzeniu przestrzeni wymiany doświadczeń poznawczych i inspiracji między wybitnymi przedstawicielami myśli społecznej a osobami rozpoczynającymi swoje naukowe poszukiwania.

W tym roku w ramach cyklu „Człowiek wobec współczesnych procesów Cywilizacyjnych” będą poszukiwane odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jaki charakter mają współczesne procesy społeczne? Czy są one przejawem poważnego kryzysu cywilizacyjnego, czy normalnych w historii świata przemian? Czy potrafimy z naszej codzienności odczytać głębszy sens współczesności? Czy on istnieje? Brakuje jasnych pojęć w rozmowie o najbardziej fundamentalnych zjawiskach. Istnieje natomiast wiele teorii, paradygmatów i stanowisk. Ale czy dzięki temu rozumiemy więcej? Czy jest już czas, aby wyjść z owego splątania i wprowadzić do rozumienia podstawowych terminów nowe światło?

Pierwsza sesja rozpocznie się 29 marca pod hasłem: „Between Culture and Civilization”, z udziałem wybitnej brytyjskiej uczonej, prof. Margaret S. Archer, która wygłosi wykład mistrzowski. Będzie to okazja do trzeciego już spotkania z tą wielką uczoną oraz z paradygmatem realizmu krytycznego, tym razem w socjologii kultury. W sesji plenarnej i dyskusji weźmie udział kilkoro znakomitych socjologów, filozofów i pedagogów. Zapraszamy do udziału aktywnego (z referatami) i biernego. Języki konferencji: polski i angielski – zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Konferencję poprzedzi uroczystość nadania prof. Margaret S. Archer tytułu Doktora Honoris Causa UKSW.

30 marca zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową pt. Transformations of Contemporary Culture and Their Social Consequences. Zapraszamy naukowców, którzy interesują się teorią kultury, jej współczesnymi przemianami. Mile widziane są referaty zajmujące się kulturą w ogóle lub rozmaitymi jej wymiarami, przypadkami, przejawami i problemami. Oprócz referatów teoretycznych czekamy też na wystąpienia o charakterze empirycznym, które pozwolą poznać różne aspekty praktyki kultury w naszych czasach. Interesują nas ponadto sposoby odpowiedzi na zmiany kulturowe, zwłaszcza podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie i edukację. W ramach obrad przewidziana jest dyskusja podsumowująca, której celem będzie, jeśli nie synteza różnorodności perspektyw, jakie wyłonią się z referatów, to przynajmniej próba jej podsumowania, typologizacji, uporządkowania, poszukiwania wspólnych wątków, głównych osi podziałów i rozbieżności.

Obrady będą toczyć się w dwóch grupach: polsko- i angielskojęzycznej. Dyskusja podsumowująca z udziałem prof. Margaret S. Archer będzie prowadzona w języku angielskim.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/socialthoughtmastercourses/

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

Call for Papers STMC 2017

Zaproszenie STMC 2017

Archiwum 

AKTUALNOŚCI
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach