UDANY START - PROGRAM POWER

Opublikowana przez: Bartłomiej Gutowski 23/02/17
  • Projekt realizowany będzie od marca 2017 roku.
  • Na spotkanie informacyjne zapraszamy w poniedziałek 27 lutego, godz. 9.45, sala 103.
  • Projekt skierowany jest do studentek i studentów historii sztuki oraz ochrony dóbr kultury i środowiska
  • Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentek i studentów UKSW przez praktyczne przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach samorządowych i pozarządowych związanych z dokumentacją, promocją i edukacją w obszarze dziedzictwa kulturowego, a także firmach i przedsiębiorstwach związanych m.in. z animacją kultury, rynkiem turystycznym itp.
  • Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji prowadzi do uzyskania następujących kompetencji: zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych i analitycznych. Projekt poszerzy wiedzę teoretyczną, zdobywaną w trakcie studiów, o umiejętności praktyczne. Są to zarówno tzw. twarde kompetencje zawodowe w tym informatyczne, jak i umiejętności miękkie w tym komunikacyjne i analityczne Przede wszystkim praca zespołowa, kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów oraz dynamizm, a także zdolności kognitywne (analityczne, heurystyczne, myślenie krytyczne).

Aktualności 

UDANY START
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach