UDANY START - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Opublikowana przez: Bartłomiej Gutowski 23/02/17

Informacje o kursie w pytaniach i odpowiedziach. Jeżeli coś jest niejasne prosimy o kontakt mailowy a.miselhorn@uksw.edu.pl 

UDANY START STRONA GŁÓWNA

1. Do kogo skierowany jest projekt?

Dla studentów II i III roku I stopnia i  1 roku II stopnia historii sztuki, ODKiŚ, archeologii, ZDK, historii

2. Jak długo trwa projekt?

Niecały rok. Zaczynamy w majau a kończymy w kwietniu (przy czym w sierpniu i w trakcie sesji nie ma zajęć)

3. Ile osób będzie mogło brać udział w projekcie?

Przewidujemy 20 uczestników, konieczne jest wcześniejsze aplikowanie do udziału w projekcie.

4. Czy udział w projekcie jest odpłatny?

Nie koszty wszystkich szkoleń są pokrywane w ramach projektu.

5. Jakie zajęcia są przewidziane w projekcie?

- szkolenie obsługi dronów i fotografii z dronów

- szkolenie podstaw obsługi AUTOCAD (stopień 1 i 2)

- szkolenie podstaw obsługi systemów GIS

- szkolenie z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami

- szkolenie z zakresu organizacji pracy

- szkolenie z zakresu dokumentacji i inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym 3 dniowy wyjazd)

- wprowadzenie do skanowania 3D

- szkolenie z zakresu działań edukacyjnych (w tym e-learning i multimedia)

- szkolenie z zakresu prowadzenia projektów wydawniczych (w tym podstaw prawa autorskiego)

6. Kiedy będa odbywać się zajęcia?

Większość zajęć będzie miała miejsce pod koniec czerwca, w lipcu i we wrześniu. W ciągu roku akademickiego znacząca część zajęć będzie odbywać się w weekendy.

7. Jaki jest cel szkoleń?

Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez zdobycie podstaw praktycznych umiejętności pozwalających na organizację pracy na różnych stanowiskach w instytucjach kultury, w tym o charakterze lokalnym.

8. Czy po zakończeniu otrzymuję potwierdzenie?

Tak wraz z zakończeniem szkolenia każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie z wyszczególnieniem odbytych kursów i liczby godzin.

9 Czy mogę zrezygnować z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania?

Wyłącznie w uzsadnionych przypadkach.

10. Czy mogę zrezygnować z niektórych modułów szkolenia?

Tak.

 UDANY START STRONA GŁÓWNA

Aktualności 

UDANY START
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach