ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Opublikowana przez: Bartłomiej Gutowski 24/02/17

UDANY START STRONA GŁÓWNA

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wzory dokumentów

 

SZACOWANIA

04/US/2020 - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

szacowanie

formularz szacowania

 

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

brak

ARCHIWUM (ZAKOŃCZONE)

 

05/US/2019 - SZKOLENIE Z ZAKRESU DOKUMENTACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

szacowanie

formularz szacowania

 

06/US/2019 - KURS GIS

szacowanie

formularz szacowania

 

09/US/2019 - KURS AUTOCAD

szacowanie

formularz szacowania

 

 

 

01/US/2018 - WARSZTATY E-LEARNING

Rozstrzygnięcie

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania

Formularz do zaproszenia do składania ofert 

W związku z powtarzającym się pytaniem odnośnie dodatkowych warunków informujemy, że wszystkie elementy, które wymagane są od uczestników przez Wykonawcę do przeprowadzenia kursu (badanie lekarskie, ubezpieczenie OC i inne) muszą stanowić składową ceny kursu. Natomiast elementy takie jak np. opłata egzaminacyjna ULC, które związane są z odbyciem egzaminu państwowego (jego przeprowadzenie nie jest obligatoryjne) jest opłacane samodzielnie przez kursantów.

Odnośnie wymagane certyfikatu - musi być on imienny i potwierdzać ukończenie szkolenia.

 

03-01/US/2018 - KURS PROWADZENIA PROJEKTÓW

Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza oferty

formularz do zaproszenia do składania ofert

zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania

04-01/US/2018 -  WARSZTATY DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ

Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

 
05/US/2018 - WARSZTATY Z DOKUMENTACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza oferty

zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania 

 
06/US/2018 - KURS GIS

Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Zmiana kryteriów zapytania

Formularz ofertowy

Uwaga - w związku ze zmianą kryteriów zapytania przedłuża się termin składania ofert do 6 lipca 2018 roku do godz. 9.00.

 

08/US/2018 WARSZTATY EDUKACYJNE

Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza oferty

zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania 

formularz do zaproszenia do składania ofert

 

09/US/2018 - KURS AUTOCAD

Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza oferty

zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania

formularz do zaproszenia do składania ofert 

 

10/US/2018 - KURS PRZYGOTOWYWANIA PUBLIKACJI 

 

13/US/2018 - NOWE TECHNOLOGIE I DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z DRONÓW

formularz do zaproszenia do składania ofert

 

W związku z ogłoszeniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, termin składania ofert został przeniesiony na 13 listopada 2018 r. 

 

ANIMACJA KULTURY

18/US/2018 - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PROJEKTU

Rozstrzygnięcie

zapytanie ofertowe

formularz do zapytania ofertowego

zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16-2/US/2017

15/US/2017

SZKOLENIE PRAWO AUTORSKIE

Rozstrzygnięcie

---------------------

Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE

FORMULARZ SZACOWANIA

 

16/US/2017

SZKOLENIE E-LEARNING

Unieważnienie

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE 

FORMULARZ SZACOWANIA

Zaproszenie do składania ofert

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników projektu pn „Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW”, realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19 pok. 1912, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 20.12.2017 r. (do godz. 09.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2;

4.       Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3;

5.       Wzór umowy z Wykonawcą (Umowa w sprawie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) – Załącznik nr 4;

6.       Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5;

7.       Wzór umowy powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 6. 

16/US/2017

SZKOLENIE E-LEARNING

Informacja o unieważnieniu

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

13/US/2017

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE Z DRONÓW

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy - płatnik VAT

Wzór umowy - osoba fizyczna

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

11/US/2017

WARSZTATY DOKUMENTACJI OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA 

 

10/US/2017

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy płatnik VAT

Formularz oferty osoba fizyczna

Wzór umowy płatnik VAT

Wzór umowy osoba fizyczna

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

09/US/2017

KURS AUTOCAD

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

08/US/2017

WARSZTATY EDUKACYJNE

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

06/US/2017

KURS GIS

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

04/US/2017

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy osoba fizyczna

Formularz ofertowy firma

Wzór umowy - płatnik VAT

Wzór umowy - osoba fizyczna

---------------------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

03/US/2017

PROWADZENIE PROJEKTÓW 

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

02/US/2017

KURS CERTYFIKOWANY VLOS

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

01/US/2017

DOSTAWA 23 DRONÓW 

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

Unieważnienie

-----------

Szacowanie

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

UDANY START - STRONA PROJEKTU

04-01/US/2018 -  WARSZTATY DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ

Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

W związku z ogłoszeniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, termin składania ofert został przeniesiony na 13 listopada 2018 r. 

18/US/2018 - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PROJEKTU

zapytanie ofertowe

formularz do zapytania ofertowego

04/US/2018 -  WARSZTATY DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

 

Aktualności 

UDANY START
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach