REKRUTACJA 2019

Opublikowana przez: Bartłomiej Gutowski 26/02/17

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w rekrutacji wypełnij powyższy formularz zgłoszenia

https://goo.gl/forms/VE7qD7QYRpD3ybQq2

 

BROSZURA REKRUTACYJNA

 

 1. Do projektu mogą rekrutować się studentki i studenci  Historii Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska, Archeologii, Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym i Historii UKSW po 1 roku studiów I stopnia lub na studiach II stopnia (stacjonarnych bądź niestacjonarnych).

2. W ramach III edycji (2019.2020 rok) przyjętych będzie 20 osób.  

3. Zajęcia w III edycji (2018) rozpoczynają się na wiosnę, aby w nich uczestniczyć należy wcześniej przejść proces rekrutacji.

4. Szczegóły procesu rekrutacji określa regulamin rekrutacji

5.  Planowane terminy zajęć

Uwaga nie we wszystkie terminy każdy będzie miał zajęcia - częśc zajęć odbywa się w 3-4 osobowych grupach

Terminy podlegają negocjacjom :), jeżeli chcą Państwo uczesniczyć w programie, a niektóre z nich Państwu nie odpowiadają, prosimy o ich wskazanie przy wysyłaniu zgłoszenia do projektu lub podczas spotkania organizacyjnego. 

Terminy ułożone są w taki sposób aby nie kolidowały z sesją egzaminacyjną (w I i II terminie oraz okresem przedsesyjnym), terminami egzaminów dyplomowych i zajęciami dydaktycznymi. Przewidziany jest również okres na przerwę wakacyjną

 

BLOK 1 - wiosna do okresu przed sesją egzaminacyjną

1 maja-15 czerwca (wyłącznie w soboty/niedziele)

 

Blok 2 - po egzaminach dyplomowych do przerwy wakacyjnej

5-25 lipca (zajęcia odbywają się w wybrane dni w tygodniu i w weekendy)

 

Blok 3 - między wakacjami a sesją poprawkową

20 sie- do dnia rozpoczęcia sesji poprawkowej 5-20 lipca (zajęcia odbywają się w wybrane dni w tygodniu i w weekendy)

 

Blok 4 - po sesji poprawkowej do rozpoczęcia roku akademickiego

od dnia zakończenia sesji poprawkoej do dnia rozpoczęcia roku akademickiego (zajęcia odbywają się w wybrane dni w tygodniu i w weekendy)

 

Blok 5 - rok akademicki 2020/2021

Zajęcia (z wyjątkiem wizyt studyjnych i ewentualnie pojedynczych zajęć) odbywać się będą w weekendy

 

 UDANY START STRONA GŁÓWNA

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach