WZORY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Opublikowana przez: Bartłomiej Gutowski 02/07/17

UDANY START STRONA GŁÓWNA

 

WZORY DOKUMENTÓW

- wzór umowy (firma)

- wzór umowy (zlecenie)

- wzór formularza oferty

 

Wymagane dokumenty przy podpisywaniu umowy

przy umowach z osobami fizycznymi nie będącymi pracownikami UKSW:
umowa (2 egz)
oświadczenia do ZUS - pobierz,
oświadczenia do US - pobierz
zaświadczenia o przychodach (umowy cywilno-prawne) - pobierz),
oświadczenie zaangażowania projektowego - pobierz,
karta czasu pracy - pobierz,
protokół odbioru (wg wzoru umowy)
rachunek
 
przy umowach z firmami:
umowa (2 egz)
oświadczenie zaangażowania projektowego (trenerów szkolenia)
protokół odbioru (wg wzoru umowy)
faktura/rachunek
 
przy umowach z osobami fizycznymi będącymi pracownikami UKSW:
porozumienie stron zmieniające umowę o pracę
protokół odbioru (wg wzoru)
oświadczenie zaangażowania projektowego
karta czasu pracy
protokół odbioru (wg wzoru)

 

INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTÓW (DOTYCZY SZKOLEŃ)

Dokumenty dotyczące szkolenia (dotyczy wszystkich)
pro test
post test
materiały dydaktyczne (wersja elektroniczna i papierowa)
raport poszkoleniowy
listy obecności (podpisane przez prowadzącego) 
ankieta ewaluacyjna 
certyfikat (dotyczy szkoleń certyfikowanych)

- lista obecności uczestników,

- wzór druków projektu cz-b,

- wzor druków projektu kolorowy,

- wzór raportu poszkoleniowego (do raportu muszą zostać dołączone pre i post testy uczestników oraz ankiety ewaluacyjne i materiały szkoleniowe - podpisane, z logotypami projektu)

- logotypy.

Przekazywane dokumenty muszą być podpisane przez wykonawcę i umieszczone na papierze firmowym zgodnym z udostępnionym wzorem wyjątek stanowią:

- materiały szkoleniowe wykonawcy dla studentów (logotypy wg przekazanych wzorów Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, UKSW i projektu muszą znajdować się wyłącznie na stronie tytułowej),

 

 

 

UDANY START - STRONA PROJEKTU

 
Wymagane dokumenty przy podpisywaniu umowy
przy umowach z osobami fizycznymi nie będącymi pracownikami UKSW:
umowa (2 egz)
oświadczenia do ZUS 
oświadczenia do US 
zaświadczenia o przychodach
oświadczenie zaangażowania projektowego 
karta czasu pracy
protokół odbioru (wg wzoru umowy)
rachunek
 
przy umowach z firmami:
umowa (2 egz)
oświadczenie zaangażowania projektowego (trenerów szkolenia)
protokół odbioru (wg wzoru umowy)
faktura/rachunek
 
przy umowach z osobami fizycznymi będącymi pracownikami UKSW:
porozumienie stron zmieniające umowę o pracę
protokół odbioru (wg wzoru)
oświadczenie zaangażowania projektowego
karta czasu pracy
protokół odbioru (wg wzoru)

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach