Rozliczenie roku

Do zaliczenia roku wymagane jest:


=> zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w programie studiów, udokumentowane wpisami do indeksu i do systemu USOS,
=> złożenie pozytywnej opinii opiekuna naukowego (o postępach naukowych, postępach w pracy nad rozprawą doktorską oraz o realizacji praktyk),
=> złożenie sprawozdania rocznego  uczestnika studiów doktoranckich z wykonania obowiązków doktoranta – do pobrania:

http://www.wnhis.uksw.edu.pl/DOKTORANCI/DOKUMENTY
=> złożenie uzupełnionego indeksu

Doktoranci zobowiązani są złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WNHiS komplet dokumentów najpóźniej do 30 września danego roku akademickiego.
Wpisanie na kolejny rok studiów oraz przedłużenie legitymacji jest możliwe dopiero po sprawdzeniu i zaakceptowaniu dokumentów przez Kierownika Studiów Doktoranckich.
 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach