ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PT. DEMOKRACJA, DEMOKRACJA NIELIBERALNA CZY NEOAUTORYTARYZM? PARTIE I SYSTEMY POLITYCZNE

Opublikowana przez: Anonymous (niezweryfikowany) 23/07/18

ZAPROSZENIE  NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

DEMOKRACJA, DEMOKRACJA NIELIBERALNA CZY NEOAUTORYTARYZM?

PARTIE I SYSTEMY POLITYCZNE

która odbędzie się 29 listopada 2018 r. 

na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

Rada Naukowa

 • Prof. dr hab. Klaus Ziemer, UKSW w Warszawie
 • Prof. Dr hab. Marek Bankowicz , UJ
 • Prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska –Myślik, UP w Krakowie
 • Prof. dr hab. Antoni Dudek, UKSW w Warszawie
 • Dr hab. Prof. UW Ewa Marciniak, UW
 • Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski UWr 
 • Dr hab. Prof. UŚ Agnieszka Turska-Kawa, UŚ
 • Prof. dr hab. Jacek Wojnicki UW

Wychodząc poza dominujące w ostatnim dwudziestoleciu badania politologiczne, które koncentrowały się z jednej strony na tryumfie demokracji, a z drugiej na żywotności autorytaryzmów, niniejsza konferencja poświęcona jest nowej, współczesnej wersji porządku, nazywanego najczęściej demokracją nieliberalną lub też „neoautorytaryzmem”. Obserwujemy, że stare partie, a także nowopowstające ugrupowania, coraz częściej kwestionują pryncypia demokracji liberalnej. Celem konferencji będzie zatem naukowa refleksja dotycząca zmian zachodzących we współczesnych demokracjach, a w szczególności:

 • kryzysu partii politycznych;
 • zmiany zachowań wyborczych;
 • wzrostu tendencji populistycznych;
 • nowych kanałów partycypacji i komunikacji politycznej; - przebudowy instytucji i porządku politycznego.

Zgłoszenie udziału w konferencji oraz abstrakty (do 600 znaków) prosimy przesyłać do 30 września 2018 r. na adresy Komitetu Organizacyjnego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE >>>

Informacja o przyjęciu referatów zostanie przesłana do 10 października. Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł i 200 zł dla doktorantów. Opłata pokrywa wyżywienie, obsługę konferencji oraz wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Komitet organizacyjny

Archiwum 

AKTUALNOŚCI
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach